STORIES

Səhiyyə

Fevral/Mart 2016

Chai Khana Bu nəşrdə Cənubi Qafqaz üzrə səhiyyə məsələlərdə mübarizəsini təsvir etməyə çalışır.

Chai-khana Survay