STORIES

Müxtəliflik

Yaz 2017

Cənubi Qafqaz unikal mədəniyyətlərin və müxtəlifliyin zəngin tarixinə malikdir. Bu nəşr regionda məskunlaşmış müxtəlif milli azlıqların çətinlikləri və mübarizə

Chai-khana Survay