STORIES

Tabular / Stiqmalar

Avqust / Sentyabr 2017

Bu nəşr Qafqazda həyat və ölümü əhatə edən tabu və stiqmaları işıqlandırır.

Chai-khana Survay