STORIES

Kənd Həyatı

Oktyabr/Noyabr 2017

Bu nəşr Cənubi Qafqazda yaşayan kənd icmalarının çətinliklərini əks etdirir.

Chai-khana Survay