STORIES

Məkan

Fevral/ Mart 2018

Bu nəşr Cənubi Qafqazda insanlara və cəmiyyətlərə təsir etdiyi məkanları araşdırır

Chai-khana Survay