STORIES

Yaddaş

Aprel/May 2018

Bu nəşr Cənubi Qafqazın gündəlik həyatı formalaşdıran fərdi və kollektiv xatirələri araşdırır.

Chai-khana Survay