STORIES

"Sülh Qurucuları"

Oktyabr/Noyabr 2018

Bu sayımız Cənubi Qafqazda əmin-amanlıq, uzlaşma yaratmaq istəyən qadınların hekayələrini təqdim edir.

Chai-khana Survay