STORIES

QORXU

Oktyabr/Noyabr/Dekabr 2019

Cənubi Qafqaz insanını qorxu hissinə məruz qoyan nədir? "Qorxu" buraxılışımızla bu sualın cavabını axtarmağa çalışmışıq. İnsanları qeyri-stabil həyat şəraitinə salmaqdan tutmuş, "kimsə məni izləyir" dedirdən qorxu fenomeni və onun öhdəsindən necə gəldiklərini ayrı-ayrı hekayələrlə sizə çatdıracağıq.

Chai-khana Survay