STORIES

Təcrid

Aprel/May 2020

Dünyada insanlar əvvəlkindən daha çox təcrid olunur, "real dünya"dan qopub onlayn platformalar vasitəsilə virtual aləmə qoşulmağı üstün tuturlar. Koronavirus pandemiyası bu tendensiyanı sürətləndirdi. Bu gün tək olmaq nə deməkdir? Bu gün tək olmaq bir nəsil əvvəl tək olmaqdan nə ilə fərqlənir? İnsanlar və icmaların bir-biriylə yaxın əlaqələrinin xarakteristik olduğu Cənubi Qafqazda izolyasiya özünü necə göstərir?

Chai-khana Survay