STORIES

Keçid

İyun/İyul 2020

Cəmiyyətimizin hər sahəsinə təsir edən bir dəyişikliklər prosesini, keçid dövrünü yaşayırıq. Bu proses insanların həyatına necə təsir edir, Cənubi Qafqaz əhalisi hansı transformasiyalar yaşayıb və yaşamaqdadır - Chai Khana "Keçidlər" buraxılışında bu suallara cavab tapmağa çalışacaq.

Chai-khana Survay