STORIES

Kənd Təsərrüfatı

Oktyabr / Noyabr 2015

Chai Khana Bu nəşrdə Cənubi Qafqazda Payız məhsulların yığımından danışır və kənd təsərrüfatının inkişafı perspektivləri araşdırır.

Chai-khana Survay