Img-4076
Devalvasiyanın Bölgələrə Təsiri
2015-ci ildə Azərbaycanda manatın dəyərdən düşməsi, iki kəskin devalvasiya prosesi iqtisadiyatın bütün sahələrinə olduğu kimi...
Baxışlar: 1962
29/07/2016
Çayxanada hazırlanıb