7
Külək Dəyirmanları ilə Savaş
Satirik mövzuda yazılmış Don Kixot əsərinin qəhrəmanı bütün ölkəni gəzir və bihudə şəkildə külək dəyirmanları ilə...
Baxışlar: 2543
20/07/2016
Çayxanada hazırlanıb