Mg-1555
Nə Insan, Nə də Heyvan Haqlarının Qorunması
Hakimiyyət orqanlarının siyasi rəqiblərini sistemli təqib, həbs və azadlıqdan məhrumetməsi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətində olan Azərbaycanda...
Baxışlar: 2080
08/10/2016
Çayxanada hazırlanıb