Dsc-1169
Qurbanlıq və onun mahiyyəti
Azərbaycanın toy adət-ənənələri müxtəlif mərhələlərdən keçməklə keçmişdən müasir dövrümüzə qədər gəlib...
Baxışlar: 2505
23/04/2016
Çayxanada hazırlanıb