32
Tükənmiş Sərvətlər
Deyilənə görə, Kür və Araz çayları ətrafında həyat fərqli idi. Azərbaycanın əsas su yolunun ətrafında yaşayan insanlar bir...
Baxışlar: 3742
24/02/2018
Çayxanada hazırlanıb