STORIES

Առողջապահություն

Փետրվար-մարտ 2016

Չայխանայի այս թողարկումը կներկայացնի Հարավային Կովկասում առողջապահական և առողջական խնդիրները և դրանց լուծմանն ուղղված ջանքերը:

Chai-khana Survay