STORIES

Ավանդույթներ

Մարտ/Ապրիլ 2016

Չայխանայի այս թողարկումը փորձում է ներկայացնել Հարավային Կովկասի բազմազանությունը` անդրադառնալով ավանդույթներին եւ սովորություններին:

Chai-khana Survay