STORIES

Ձեռներեցություն

Հուլիս/Օգոստոս 2016

Կովկասում ձեռներեցության մասին է: Այն կբացահայտի, թե ինչ խոչընդոտներ, մարտահրավերներ եւ հնարավորություններ կան տարածաշրջանում ձեռներեցության համար:

Chai-khana Survay