STORIES

Տրանսպորտ

Դեկտեմբեր/Հունվար 2016

Չայխանայի այս թողարկումը բացահայտում է, թե ինչպես է տրանսպորտը (կամ դրա բացակայությունն) ազդում Հարավային Կովկասի համայնքների վրա:

Chai-khana Survay