STORIES

Հաղորդակցություն

Հունիս / հուլիս 2017

«Չայխանայի» այս թողարկումը բացահայտում է Հարավային Կովկասում հաղորդակցման առանձհատկությունները եւ ինֆորմացիայի փոխանակման մարտահրավերները:

Chai-khana Survay