STORIES

Տարածություն

Փետրվար/Մարտ 2018

Այս թողարկումը բացահայտում է, թե ինչպես է տարածությունն ազդում մարդկանց եւ համայնքների կյանքի վրա Հարավային Կովկասում:

Chai-khana Survay