STORIES

Հիշողություն

Ապրիլ/Մայիս 2018

Այս թողարկումը բացահայտում է անհատական եւ հավաքական հիշողությունները, որոնք ազդում են Հարավային Կովկասի առօրյա կյանքին:

Chai-khana Survay