STORIES

Ինքնություն

Հունիս/Հուլիս 2018

Այս թողարկումը բացահայտում է մշակութային եւ սոցիալական գործոնները, որոնք ստեղծում եւ վերլուծում են հավաքական ինքնության հարցերը Հարավային Կովկասում:

Chai-khana Survay