STORIES

Երիտասարդություն

Սեպտեմբեր 2015

Չայխանայի այս թողարկումը ներկայացնում է ողջ Հարավային Կովկասում երիտասարդության մարտահրավերներն ու հնարավորությունները:

Chai-khana Survay