STORIES

Գյուղատնտեսություն

Հոկտեմբեր/Նոյեմբեր 2015

Չայխանայի այս թողարկումը պատմում է աշնան բերքահավաքի մասին եւ դիտարկում Հարավային Կովկասում գյուղատնտեսության զարգացման հեռանկարները:

Chai-khana Survay