ნანა თაკვარელია

ნანა თაკვარელია სასურსათო უსაფრთხოების სპეციალისტია. მისი ძირითადი ფოკუსი სამხრეთ კავკასიაა, სადაც საქველმოქმედო ორგანიზაცია Oxfam-ში მუშაობდა. 

ისტორიები

Chai-khana Survay