სოფი ბერია

სოფი ბერია ახალგაზრდა აქტივისტია და ადამიანის უფლებების მიმართულებით
მუშაობს. განსაკუთრებით აინტერესებს და იკვლევს ისეთ საკითხებს, რომლებიც
გენდერულ თანასწორობას, ახალგაზრების ჩართულობას, სექსუალურ
განათლებას, ასევე სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და
უფლებებს უკავშირდება. ის არაერთი ტრენინგის მონაწილე და ორგანიზატორია.
სოფი პირველი ქართული ვებგვერდის www.allaboutyou.ge-ს თანაავტორია,
რომელიც ახალგაზრდებს საკუთარი სხეულისა და რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის შესახებ აწვდის ინფორმაციას. 2019 წლის თებერვლიდან სოფი
YouAct-ის, სექსუალურ და რეპროდუქციულ უფლებებზე მომუშავე ევროპის
ახალგაზრდული ქსელის ხელმძღვანელი კომიტეტის თავმჯდომარეა.

ისტორიები

Chai-khana Survay