მაკა გოგალაძე

2010 წლიდან მუშაობს ფოტოგრაფად და ძირითადად თანამშრომლობს ბეჭდური მედიის სხვადასხვა პერიოდულ გამოცემებთან საქართველოში. 2013 წლიდან არის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ფოტოგრაფი.