აგვისტოს 5 დღის ზეგავლენა

ავტორი: Nana Sisvadze


მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელი შაუმიანის ე.წ „სამხედრო გარადოკი“ 2008 წლის ომის შემდეგ 187 დევნილი ოჯახისათვის ერთადერთ თავშესაფრად იქცა. დასახლებაში თითქმის ყველა უმუშევარია, ახალგაზრდები კი განათლებას ამავე დასახლებაში არსებულ საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში იღებენ. ჩვენს სიუჟეტში ნახავთ, როგორ ასწავლის ამერიკელი პედაგოგი ინგლისურს პატარა ლიახვიდან დევნილ 14 წლის მარიამ ბერუაშვილს.


agee

გამოცემები

მიგრაცია

დონაცია

მთავარი
Chai-khana Survay