ინტერვიუ მარკ ჰულსტთან მიგრაციის საკითხებზე

ავტორი: Khatuna Gvetadze


ჩაი-ხანა წარმოგიდგენთ ინტერვიუს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის კოორდინატორთან, ბ-ნ მარკ ჰულსტთან. იგი ყვება თუ რა პრობლემები ექმნებათ მიგრანტებს, როგორც საქართველოში , ასევე საქართველოს საზღვრებს გარეთ. ასევე ხაზს უსვამს ორგანიზაციის როლს სახელმწიფო საიმიგრაციო პოლიტიკაში. ამ და სხვა თემებზე მოისმინეთ მარკ ჰულსტის ინტერვიუ. 

 

 


agee

გამოცემები

მიგრაცია

დონაცია

მთავარი
Chai-khana Survay