6 წლის ასაკში დასრულებული ბავშვობა

ავტორი: Khatuna Gvetadze


ჩაი-ხანა წარმოგიდგენთ გიორგი გასვიანის ისტორიას. მან 6 წლის ასაკში იძულებით დატოვა აფხაზეთი. ინტერვიუდან გაიგებთ რა გზის გავლა მოუწია გიორგის, როგორ მოახდინა რეაბილიტაცია და აქვს თუ არა მას სურვილი დაბუნდეს აფხაზეთში.


es

გამოცემები

მიგრაცია

დონაცია

მთავარი
Chai-khana Survay