აბორტის აკრძალვა აფხაზეთში

ავტორი: Marianna Kotova


აბორტის აკრძალვის კანონპროექტმა, რომელიც აფხაზეთის პარლამენტმა სამი მოსმენით მიიღო, საზოგადოებაში დისკუსია გამოიწვია. ჯანდაცვის მუშაკთა უმეტესობამ ახალი კანონი გააკრიტიკა. ექიმების თქმით, აბორტისადმი ასეთმა მიდგომამ დიდი პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს როგორც ჯანმრთელობის, ასევე სოციალური კუთხითაც. ქალები სოლიდარობას უცხადებენ ექიმებს.


აბორტის აკრძალვა აფხაზეთში


P.S. მასალის მომზადების შემდეგ, კანონპროექტი მესამე მოსმენით მიიღეს. საბოლოო ვერსიის მიხედვით, აბორტი მხოლოდ ერთ შემთხვევაშია დაშვებული: თუ ნაყოფი აღარ არის ცოცხალი. კანონპროექტი ამოქმედდება პრეზიდენტის მიერი მისი რატიფიცირების შემდეგ.

 

მასალაში გამოყენებული ტერმინები შეიძლება მიუღებელი იყოს კონფლიქტის რომელიმე მხარისთვის. მასალაში გამოყენებული ტერმინები ეკუთვნის ავტორს და არ წარმოადგენს "ჩაი-ხანას" პოზიციას.


გამოცემები

ჯანდაცვა

დონაცია

მთავარი
Chai-khana Survay