მდუმარე ცრემლები

ავტორი: Nvard Hovhannisyan


ოჯახის ბნელი მხარე, რომელიც დაფარულია დუმილის კოდექსით - მსოფლიოში ყოველი სამი ქალიდან ერთი - ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია. სამხრეთ კავკასიაც არ არის გამონაკლისი: ქალებზე ძალადობენ პარტნიორები ან ოჯახის სხვა წევრები, ისინი კი უმეტესწილად დუმილს არჩევენ.


მდუმარე ცრემლები

გამოცემები

გენდერი

დონაცია

მთავარი
Chai-khana Survay