ვერტიგოს ეფექტი

ავტორი: მაკა გოგალაძე


ადამიანები, რომლებიც ერთი ისტორიიდან მოდიან, ერთ ქუჩაზე დადიან და ერთ ენაზე საუბრობენ, ერთმანეთისგან იზოლირებულად, სხვადასხვა სივრცეებში ჯგუფებად ცხოვრობენ.

წარსული ამ ჯგუფების კოლექტიურ, ემოციურ მეხსიერებაში ცოცხლობს, თუმცა სხვადასხვა სივრცეში განსხვავებულად არის გააზრებული და შეფასებული. ისტორიის ტყვეობით, ან მისგან თავის დაღწევის მძაფრი სურვილით გამოწვეული თავბრუსხვევა ამახინჯებს პერსპექტივას და მომავალიც ყველა სივრციდან განსხვავებული ჩანს. გადაკვეთის წერტილის, შესაბამისად საერთო პერსპექტივის დანახვაც თითქოს სულ უფრო შეუძლებელი ხდება.

ეს ფილმი განსხვავებული სივრცეების ერთად თავმოყრის მცდელობაა. 


The Vertigo Effectმაისი 2018 მეხსიერება


გამოცემები

მეხსიერება

დონაცია

მთავარი
Chai-khana Survay