რას ნიშნავს იყო კაცი სამხრეთ კავკასიაში?

საბა გორგოძე, Piruza Khalapyan, ,

გამოცემები

მასკულინობა

შემდეგი