მთვარე თავდაღმა

ავტორი: ანა კვიჭიძეზემო აჭარის სოფლებში, მერისსა და მეძიბნაში, მოსახლეობა დღესაც ინახავს რწმენას სხვადასხვა სენის გამომწვევი ავი სულებისა და უცნაური არსებების შესახებ. მათ სჯერათ, რომ  მაგია განსაკუთრებულ ძალას “მთვარის თავდაღმა” პერიოდში იძენს, ათი დღით ადრე ახალ მთვარემდე. როცა მთვარე თავდაღმა მოექცევა, შემლოცველი ქალები, სოფლის მცხოვრებლების შიშსა და სნეულებებს მაგიური რიტუალებით მკურნალობენ.

გამოცემები

შიში

დონაცია

მთავარი
Chai-khana Survay