საქართველოს უახლესი ისტორიის არქივების შემოქმედებითი გამოყენებით რეჟისორი მაკა გოგალაძე საკუთარი ოჯახის ამბავს გვიყვება, იმას, რაც ყველაზე მკაფიოდ დაამახსოვრდა დაბადებიდან დღემდე. განსხვავებული მნიშვნელობის ეს ორი ამბავი ერთი კანონზომიერებით ვითარდება, რადგან ქვეყნის ისტორიამ მისი პირადი ისტორიაც განსაზღვრა.


გამოცემები

პროტესტი

დონაცია

მთავარი
Chai-khana Survay