რელიგიური რიტუალები პანდემიის დროს

ავტორი: ლაშა შაყულაშვილი


ეთნიკურად ქისტ, სომეხ და ებრაელ ახალგაზრდებს ტრადიციული წეს-ჩვეულებების შესრულება Covid 19-ით გამოწვეული იზოლაციის პირობებში განსხვავებულად უწევთ. ვიდეოში ნახავთ როგორ შეიცვალა რელიგიური რიტუალების წესი მრავალეთნიკურ საქართველოში პანდემიის მწვავე ფაზის დროს.კამერა: ივლიანე ჩიტიძე, ნიკოლოზ მჭედლიძე


გამოცემები

იზოლაცია

დონაცია

მთავარი
Chai-khana Survay